Een uniforme en Lean manier van werken is voorspelbaar en betrouwbaar. Het toestaan van uitzonderingen zorgt echter voor onduidelijkheid en het in stand houden brengt vaak onnodige kosten met zich mee. Bij het doorvoeren van Lean verbeteringen is het dan ook raadzaam om vooraf te streven naar uniformiteit en standaardisatie in processen. HR doet dit te weinig.