Er wordt veel gesproken over lean. Vaak gaat dit gepaard met termen als kostenbesparing, efficiency, doelmatigheid of slim en slank. Maar lean is meer dan een set van tools om efficiënter te werken. Het is een filosofie om steeds met elkaar te streven naar een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de klant. Daarbinnen kunnen op verschillende manieren accenten worden gelegd.

Invoeren van lean heeft niet altijd een financiële reden.  Lean biedt instrumenten die ervoor zorgen dat medewerkers op een andere manier naar hun eigen werk kijken, verantwoordelijkheid nemen en problemen kort cyclisch oplossen. Oorzaken van problemen achterhalen in plaats van steeds maar brandjes te blussen is leuker en levert meer op. De organisatie samen beter maken en blijvend waarde toevoegen in plaats van simpelweg taken uitvoeren. Dat is de essentie van lean.
Lean is een bottom-up aanpak: medewerkers gaan samen met  managers nadenken over wat belangrijk is voor de organisatie en krijgen samen inzicht in hoe het werk beter georganiseerd kan worden. Dit creëert draagvlak en betrokkenheid.
Lean gaat over mensen, gedrag en verbeteren en is daarmee bij uitstek geschikt om te worden toegepast door Human Resources (HR). Enerzijds om te begeleiden bij de invoering van lean (het ontwikkelen van een Lean-cultuur), anderzijds om ook de “eigen” HR-processen lean in te richten.
Ook de klanten van HR zullen het effect van een lean HR-aanpak ervaren. HR wint aan geloofwaardigheid en pakt daarna de rol van begeleider van duurzame gedragsverandering door lean binnen de gehele organisatie door te voeren. Daarmee wordt de toegevoegde waarde van HR-dienstverlening erg concreet!
Wat opvalt is dat veel organisaties praten over Lean en de toegevoegde waarde ervan inzien. Door lean kan er immers slimmer, efficiënter en klantvriendelijker gewerkt worden. Toch blijkt het voor HR vaak lastig om concreet aan te geven hoe en waar lean het beste kan worden toegepast.
Daarom wordt op deze site informatie verzameld en gaan collega HRM-ers discussies met elkaar aan over dit onderwerp. Doel: Collega HRM-ers op weg helpen bij de oriëntatie op lean HR. Uiteraard onderbouwd met veel HR-praktijkvoorbeelden!
Introductie lean HR: De rol van HR bij het verhogen van kwaliteit