Jeffrey Liker heeft in zijn boek “The Toyota Way” de toepassing van Lean uitgewerkt in onderstaande 14 principes. Bij het opstarten van een Lean traject, worden deze principes geconcretiseerd en gecommuniceerd:

Formuleer een lange termijn (Lean) filosofie

 1. Formuleer een lange termijn filosofie die leidt tot waarde voor de klant. Baseer daarop je beslissingen;
 2. Ook al gaat dit ten koste van het voordeel op korte termijn of van de winst;

Ga verspillingen in het proces tegen

 1. Creëer processen die nooit stilstaan en zorg dus voor onbelemmerde doorstroming (flow). Zo zie je de problemen of knelpunten sneller. Motto: doe het werk van vandaag vandaag;
 2. Laat de werkelijke vraag van de klant bepalen waar je als HR de tijd aan besteedt (pull). Ga daarna pas iets doen, zodat je geen onnodige werkvoorraden opbouwt (bv mutatieformulieren opsparen vóór de verwerking) en overproductie (te vroeg en/of te veel) vermijdt;
 3. Breng de werklast in balans en zorg voor een gelijkmatig werkritme. Motto: werk als een schildpad, niet als een haas;
 4. Ontwikkel een cultuur waarin het vanzelfsprekend is om te stoppen met werk om een probleem direct en structureel op te lossen. Zoek de oorzaak van het probleem en los dat op. Daarmee worden processen steeds meer betrouwbaar en verankert de kwaliteit in de organisatie;
 5. Zorg voor gestandaardiseerde processen/taken waar dat kan als basis voor continu verbeteren (beter, simpeler, sneller of goedkoper) door iedere medewerker;
 6. Maak gebruik van visueel management waar mogelijk (verbeterborden, vloermarkeringen, tellingen, metingen, kleuren, feedbacksystemen, flow in het werk, voorraadkaarten, enzovoorts). Zo zijn problemen/knelpunten en afwijkingen direct zichtbaar;
 7. Maak alleen gebruik van betrouwbare e-HRM technologie ter ondersteuning van mensen en processen. Zorg ervoor dat de technologie de medewerkers daadwerkelijk ondersteunt en niet de processen bepaalt;

Laat mensen excelleren

 1. Ontwikkel en leid leiders op die het werk goed begrijpen, die de Lean-filosofie ademen. Het zijn de leiders die de achterliggende filosofie en de praktische uitwerkingen enthousiast en professioneel uitdragen. Ze kunnen het bovendien aan anderen leren;
 2. Respecteer je medewerkers en daag hen uit. Geef hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot teams die de filosofie van de organisatie hanteren als basis voor hun werk en tot medewerkers die voldoening uit hun werk halen;
 3. Ga respectvol en betrouwbaar om met je (keten)partners, stakeholders en leveranciers. Daag hen uit om je te helpen bij het verbeteren van je organisatie;

Los problemen op bij de bron

 1. Loop regelmatig naar de plek waar het gebeurt. De werkplek. Waar medewerkers waarde voor de klant creëren. Kijk en luister goed en krijg begrip voor de situatie waarin medewerkers dagelijks werken. Vraag de medewerkers waarom ze het werk doen waar ze mee bezig zijn;
 2. Betrek medewerkers bij besluiten. Neem beslissingen op basis van consensus door alle opties en gezichtspunten grondig te overwegen. Neem en implementeer besluiten snel;
 3. Wordt een lerende organisatie door het terugkijken zonder spijt, door met enige regelmaat te evalueren hoe gewerkt wordt en baseer daarop de continue verbeteringen.