In theorie lijkt het eenvoudig om met lean aan de slag te gaan en verspillingen aan te pakken. Dat geldt vooral voor de “harde kant”  van lean (kijkend naar het verbeteren van processen, inzet van IT of rendement). Lean gaat echter vooral om de “zachte kant”. De praktijk is dat HR de mensen die het werk dagelijks doen, mee moet krijgen. Het zijn namelijk de werknemers die de veranderingen door moeten voeren. En dat ook in de toekomst blijven doen. De werkvloer staat bij lean centraal! Lean is geen los project, maar moet uiteindelijk leiden tot een organisatiecultuur die gericht is op blijvend veranderen en verbeteren. Een cultuur waarbij medewerkers zich continu de vragen stellen: ‘”Wat is het doel, waarom en waarvoor doen wij dit en wat draagt het bij?”  Een cultuur waarbij LEANeHR wordt gewerkt!

cultuur veranderen

Het is belangrijk dit te realiseren voordat lean-projecten starten. Dit wordt te vaak vergeten. Niet zo gek dat 70% van de lean-implementaties mislukt of binnen 2 jaar nog niet het gehoopte rendement heeft opgeleverd. In 60% van de gevallen is ‘gedrag’ de aangewezen boosdoener. Invoering van lean vraagt om gedragsverandering. En dan niet zozeer het gedrag van de klant, maar vooral ook het gedrag van de medewerkers. Vaak blijft de gedragsverandering onderbelicht. Dat heeft vooral te maken met het gebrek aan kennis en vaardigheid van het management in het sturen van die verandering. Ligt hier een mooie rol voor HR?

Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei from avansplus