Lean filosofie

Lean Management is een methodiek die zich richt op het managen en verbeteren van processen door het elimineren van verspillingen en het reduceren van doorlooptijden. Processen worden maximaal ingericht op activiteiten die waarde toevoegen aan het product voor de klant (waardestroom).

Organisaties die volgens de lean filosofie werken,  kennen vaak een vlakke hiërarchie, met veel verantwoordelijkheid en competenties bij de medewerkers, werken bottom-up i.p.v. top-down. Ze zijn gefocust op het ontdoen van verspillingen en verlagen daarmee de werkdruk voor de werknemer. Communicatie met de werknemer en klant zijn zeer belangrijk.

Lean gaat om leiderschap, waarbij talentontwikkeling van mensen als uitgangspunt genomen wordt om tot procesverbetering te komen. Samen het werk verbeteren werkt alleen als medewerkers ook echt hun ambitie, kwaliteiten en tijd in kunnen zetten en het management ook daadwerkelijk naar hen luistert.

Lean en 5 principes:

 • Waarde voor de klant
  Specificeer alles wat je doet vanuit het perspectief van de klant. Weet dus heel precies wat de klant wenst;
 • Waardestroom
  Volg alleen die stappen die waarde toevoegen voor de klant. Denk daarbij vanuit het proces en niet vanuit taken of losse activiteiten. Wat zijn de stappen die waarde toevoegen, welke stappen voegen niets toe en kunnen eruit?
 • Flow
  Neem als streven dat het proces geen wachttijden en verspillingen meer heeft;
 • Pull
  Doe wat door de klant wordt gevraagd en doe dat precies op tijd;
 • Streef naar perfectie
  Lean worden en werken is een ontwikkeling in een organisatie. Het gaat om continu verbeteren; richt daar de cultuur  van de organisatie op in.

Bovenstaande principes kunnen voor ieder proces in de organisatie worden toegepast. Lean is dus ook toepasbaar voor een ondersteunende afdeling als HR. In dat geval wordt gesproken over lean HR, oftewel LEANeHR!

Lean HR

Besef daarbij wel dat een stafafdeling als HR in drie zaken afwijkt van operationele afdelingen te weten:

 1. Klantwaarde wordt niet alleen door de klant bepaald (maar ook bijvoorbeeld door wet-of regelgeving);
 2. De mate van standaardisatie van een taak (Niet alle HR-taken zijn geschikt om te standaardiseren. Een adviestaak van HR is bijvoorbeeld minder gestructureerd van aard dan een HR-administratieve taak);
 3. De duur van een taak (HR kan afhankelijk zijn van andere spelers in het proces waardoor de duur van een taak voor HR niet altijd te beïnvloeden is. Zo moet HR vaak wachten op goedkeuringen voor het uitvoeren van HR-taken. De uitdaging ligt in het maken van duidelijke afspraken over aanlevering en kwaliteit).