Lean is de motor om efficiënter te kunnen werken, door slimmere inzet van middelen, cultuur en processen op de lange termijn binnen een organisatie. Dankzij lean werken mensen aan zaken die er toe doen. De juiste dingen doen en geen energie meer stoppen in zaken die weinig tot niets toevoegen, dat is de essentie van lean. Dit leidt naar kostenbesparing, minder werkdruk en naar een plezierige werksfeer. Maar vooral naar energie… de energie om steeds maar weer zaken nog slimmer te doen!

En voor HR?
Vaak wordt gedacht dat lean alleen toepasbaar is voor productieomgevingen. Het tegendeel is waar. Juist voor dienstverlenende afdelingen waar veel operationeel en administratief werk gedaan wordt kan met lean veel voordeel behaald worden. Dus ook voor Human Resources (HR) kan lean van grote toegevoegde waarde zijn.

Cultuur
Het is niet eenvoudig om binnen een organisatie de manier van denken te veranderen. Het invoeren van lean werken is voor organisaties een grote uitdaging. Lean is een manier van werken die verankerd is in een bedrijfscultuur en zeker niet voor iedere organisatie bruikbaar.

Bij bedrijven met een bedrijfscultuur waar lean werken al verankerd is, ligt de verantwoordelijkheid vaak laag in de organisatie. Dit soort bedrijven gaan anders om met hun werknemers. Zij beseffen dat niet de leiding, maar de medewerkers de klantvraag kennen en verstand hebben van de dagelijkse praktijk en dat zij dus degene moeten zijn die de organisatie kunnen verbeteren.

Deze bedrijven stellen hun medewerkers daarom in staat om continue mee te denken met het verbeteren van de vaardigheden en de processen binnen de organisatie. Daarom investeren zij herhaaldelijk in kennis en vaardigheden van medewerkers en stemmen de manier van beoordelen en leidinggeven hierop af.

Een ander belangrijk kenmerk van een dergelijke bedrijfscultuur is dat vertrouwen de boventoon voert. Wederzijds vertrouwen dat in de loop van de tijd is verdiend, zorgt ervoor dat de werknemers verantwoordelijkheid nemen en zich serieus genomen voelen als ze meedenken over het verbeteren van de organisatie. En door goed gebruik te maken van de praktische kennis die op iedere werkvloer aanwezig is, wordt op een effectieve manier samengewerkt aan strategische doelen.

Wat levert het op?
Door te kijken naar de wijze waarop het werk georganiseerd is, dit te verbeteren en daarbij de nodige creatieve en innovatieve verbeteringen toe te passen, zal er efficiënter gewerkt gaan worden.

Continue aandacht voor lean denken, daar heeft niet alleen de werknemer baat bij; ook de klant zal hier de voordelen van gaan ervaren. Omdat bedrijven die lean denken, de focus richten op zaken die ertoe doen, wordt klantgerichter gewerkt en ontstaat meerwaarde voor de klant. Het bedrijf werkt hierdoor aan de vertrouwensrelatie met de afnemer.

Iedere dag alleen nog maar de juiste dingen doen heeft tot gevolg dat operationele en administratieve processen erg versimpeld worden. De werkdruk van HR neemt hierdoor af, waardoor HR eindelijk tijd krijgt om de aandacht te richten op HR-zaken die er echt toe doen:
het binden en boeien van medewerkers.

Dit artikel is de eerste in een reeks artikelen over LEANeHR. De artikelen beschrijven hoe HR voordeel kan krijgen met de Lean verbetermethodiek.